นวดแผนโบราณ / นวดฝ่าเท้า

นวดแผนโบราณ / นวดฝ่าเท้า เปิดบริการ เวลา 10.00- 23.30 น.

นวดไทย เท้า , ศีรษะ , บ่า , ไหล่ ชั่วโมงละ 300 บาท

ขัดตัว ชั่วโมงละ 400 บาท

นวดน้ำมัน ชั่วโมงละ 500 บาท / 2 ชั่วโมง. ราคา 800บาท