โอเอซิส ซีเวิลด์

เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา และจัดการแสดงโลมา 2 สายพันธุ์ไทย นั้นก็คือ โลมาปากขวด (โลมาสีชมพู) และโลมาหัวบาตร (โลมาอิระวดี)  และยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาได้อย่างใกล้ชิด