คุกขี้ไก่

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436  เมื่อครั้งฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี  ในกรณีพิพาทกันด้วยดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง  โดยฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้น  เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้าน  มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร