สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

อยู่ในบริเวณของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยกรมประมงได้จัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงจัดแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล ทั้งปลาสวยงาม, ปลาในแนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลก โดยมีวิทยาการนำบรรยายความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม