สถานที่ใกล้เคียง

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

จุดชมวิวเนินนางพญา

จุดชมวิวเนินนางพญา

สะพานตากสินมหาราช

สะพานตากสินมหาราช

คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่

โอเอซิส ซีเวิลด์

โอเอซิส ซีเวิลด์

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว

วัดมังกรบุปผาราม

วัดมังกรบุปผาราม

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ลานหินสีชมพู

ลานหินสีชมพู

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน

หน่วยสาธิต การเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน

หน่วยสาธิต การเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ